Tukikeskustelut

On olemassa erilaisia tapoja tehdä terapiaa, koska ihmisten tilanteet ja myös toiveet terapian suhteen ovat erilaisia. Tarvitaan monenlaista terapiaa. Usein toivottuun lopputulokseen päästään jo muutaman tapaamisen myötä, kunkin asiakkaan tilanteen korjautuminen on aina yksilöllinen prosessi.  

Elämän yllättävät tilanteet esim. avioero, läheisen kuolema tai vakava sairastuminen ovat hetkiä, joissa ihmisen ei ole hyvä jäädä yksin. Näissä tilanteissa ammattilaisen kanssa keskustelusta voi olla apua. Terapian avulla ihminen käy läpi tapahtunutta ja jäsentää omia ajatuksiaan sekä tunteitaan, joka mahdollistaa uuteen tilanteeseen sopeutumista ja auttaa elämässä eteenpäin. 

Joskus ihmisiä mietityttää tulevaisuus. Kuka olen ja mitä haluan? Hakeutuisinko uuteen ammattiin? Mistä elämälle sisältö? Millainen on paras mahdollinen, oman näköinen elämä? Silloin voi olla hyvä peilata ja pohtia omia ajatuksia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Terapiakertojen määrä voi olla tilanteen mukaan muutama, joskus jopa yksi kerta on tarpeeksi.

 

 

Palautetta asiakkaalta:
”Kiitos Paula!
Sain sinulta apua arvojeni tutkimisessa ja itsetuntemuksen parantamisessa. Olen oppinut miten tärkeää on olla oma itseni.
Sain paljon hyviä harjoituksia ja uusia näkökulmia hankaliin tilanteisiin.”