Työnohjaus

Työnohjauksen avulla voi saada uusia näkökulmia ja ideoita, oppia työn analysointiin, lisää itseluottamusta, keinoja vahvistaa jaksamista, apua stressinhallintaan ja apua pohdintaan siitä, mitä työelämältä haluaa.

Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin kuin työpäivien aikana tyypillisesti on aikaa ja on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.

Työnohjaus on hyvä keino ratkaista työelämän solmuja tai saada apua esimerkiksi haastaviin asiakaskontakteihin.

Yksilötyönohjaus sekä pienten ryhmien työnohjaus onnistuu Hallituskadun toimitilassa. Ryhmien työnohjaus myös erikseen sovittavissa työpaikan itse järjestämissä tiloissa.

Työnohjaustapaamisen kesto on yleensä ryhmille 90 minuuttia, yksilötapaamiset 60 minuuttia.

Psykoterapeutin toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle antama, yksittäiseen potilaaseen liittyvä työnohjaus on terveyden- ja sairaanhoitopalveluna alv-vapaata.  (KHO:n päätös 2.10.2014 T 2934.)

psykoterapeutti Paula Kerola