Valmennus

Menestys tulee tekemisen ilon sivuvaikutuksena. 

Ratkaisukeskeisyys voidaan nähdä toimintamallina, tapana ajatella ja katsoa ja elää maailmassa. Se on tapa olla suhteessa ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ratkaisukeskeisyydessä kuullaan ongelmat, mutta ne nimetään tavoitteiksi. Olennaista on ajatella muutoksen olevan välttämätöntä, jolloin tärkeitä ovat pienet askeleet kohti tavoitetta ja poikkeukset, jolloin ongelmaa ei esiinny. Ajattelutaitoja ja reflektiivisyyttä vaaditaan siihen, että ratkaisu ei välttämättä ole suorassa kytkennässä ongelmaan. Siksi kysymys, ”mistä ongelma johtuu?”, ei välttämättä johda ongelman ratkaisuun. (Furman & Ahola 2007, Ivenson ym. 2018.)

Yksilövalmennuksessa kartoitetaan urheilijan tavoitteita ja voimavaroja oman huippusuorituksen saavuttamiseksi. Harjoitellaan konkreettisia keinoja jännityksen hallintaan, muokataan ajatuksia ja uskomuksia.

Pidän myös luentoja urheilijoille mielenhallinnasta ja valmennuksellisista menetelmistä paitsi kilpailusuoritusten maksimoimiseksi, mutta varsinkin tekemisen ilon ja stressinhallinnan keinojen löytämiseksi. 

Urheilu on tiimityötä positiivisen psykologian hengessä.