Psykoterapia

Keskustelu ulkopuolisen ammattilaisen kanssa on hyödyllistä silloin, kun elämä tuntuu olevan umpikujassa, eikä itse tunnu löytävän keinoja ulospääsyyn. Keskustelukäynneillä asiakas voi käydä tarpeensa mukaan muutaman kerran pohtimassa tärkeitä valintojaan tai hakemassa tukea elämän kriiseistä selviämiseen. Apua voi joskus tarvita kuka tahansa.

Psykoterapiaa voi saada vakuutusyhtiön korvaamana. Psykoterapia voi olla myös vuosien prosessi, varsinkin jos kyse on Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta. 

Mielestäni psykoterapiassa oleellista on terapeutin ja asiakkaan välinen lämmin, turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Työskentelyni perusperiaatteita on asiakkaan kunnioitus oman elämänsä asiantuntijana ja hänen oman toimijuutensa vahvistaminen. Mielenkiinnon kohteena on myös mielen ja kehon välinen yhteys, jota havainnoimalla voi löytää uudenlaista ymmärrystä itseensä. Tavoitteenani on aina asiakkaan kokemus tilanteensa selkeytymisestä ja olonsa helpottumisesta. 

Minulla on kokemusta mm. kriisi- ja traumatyöskentelystä sekä erilaisten ahdistushäiriöiden, työuupumuksen ja masennuksen, syömishäiriöiden, ihmissuhdepulmien ja epävakauden hoidosta. Psykiatrisena sairaanhoitajana olen työskennellyt sairaalaosastolla, avohoidossa sekä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä.

Ihmiset hakeutuvat vastaanotolleni erilaisten elämäntilanteiden tuottamien ongelmien ja kriisien vuoksi. Jotkut nimeävät masennuksen, ahdistuksen tai itsetuhoiset ajatukset tulosyyksi. Ahdistus voi ilmetä muuttuneena käyttäytymisenä, kehollisina oireina tai häiritsevän voimakkaina tunnereaktioina esim. paniikkioireiluna. Usein asiakas kärsii unettomuudesta, ehkä suhde ruokaankin on mutkistunut. Ihminen saattaa eristäytyä työtovereistaan, perheestään ja ystävistään. Hän voi menettää hallinnantunteensa ja tulevaisuus tuntuu toivottomalta, jopa pelottavalta.

psykoterapeutti paula kerola

Yleisimpiä syitä psykoterapiaan hakeutumiselle:

  • erilaiset elämän kriisit, elämänvaiheiden muutokset
  • mielialaoireet, kuten masennus tai ahdistus
  • pelot, paniikkioireilu
  • hankaluudet ihmissuhteissa tai sosiaalisissa tilanteissa
  • pulmat työssä tai opiskelussa
  • itsetuntopulmat, itseymmärryksen lisääminen
  • omaan henkiseen kasvuun liittyvien uusien näkökulmien löytäminen, uuden suunnan löytyminen

Psykoterapian tavoite

Terapian tavoitteena on helpottaa asiakkaan kärsimystä, palauttaa paras mahdollinen arjen toimintakyky sekä mielen tasapaino ja terveys. Joskus asiakas on joutunut olemaan sairaslomalla, mutta kun vointi paranee, kohenee opiskelu- ja työkyky siinä samalla. 

Vaikka varsinaisena toimialueenani on Kouvolan seutu, nettiterapia onnistuu myös matkan päähän. Esimerkiksi opintojen, työharjoittelun tai työreissun takia terapiaa ei tarvitse keskeyttää. Psykoterapia voi toteutua myös kokonaan verkossa.

Psykoterapiatapaamisen kesto on 45 minuuttia, perustelluista syistä voidaan pitää 90 minuutin (2×45) istunto.

Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Lue lisää Kelan korvaamasta kuntoutuspsykoterapiasta.